Представяне по теми

 • Въведение

  Курсът по "Електротехнически материали" има за цел да запознае студентите с основните процеси, протичащи в материалите поставени в електрически и магнитни полета, с тяхните свойства и приложения, а така също и с изменение на характеристиките им при различни външни въздействия.

 • Свойства и класификация на електротехническите материали

  • SCORM пакет Тема 1 SCORM пакет
 • Свойства на електротехническите материали свързани с влагата

  • SCORM пакет Тема 2 SCORM пакет
 • Свойства на електротехническите материали свързани с топлината

  • SCORM пакет Тема 3 SCORM пакет
 • Поляризация на диелектриците. Видове поляризации. Влияние на температурата и честотата върху диелектричната проницаемост.

 • Електропороводимост на твърди, течни и газообразни диелектрици. Токове през диелектриците.

 • Диелектрични загуби. Зависимост на диелектричните загуби от честотата, температурата и интензитета на електрическото поле.

 • Пробив в твърди, течни и газообразни диелектрици. Влияние на различни факгори върху електрическата якост.

 • Газообразни и течни диелектрици.

  • SCORM пакет Тема 8 SCORM пакет
 • Неорганични твърди диелектрици

  • SCORM пакет Тема 9 SCORM пакет
 • Органични твърди диелектрици.

  • SCORM пакет Тема 10 SCORM пакет
Прескочи Навигация

Навигация

  • Курсове

   • Модули от учебна програма Факултет ЕЕ Дейност 9.3

    • EM

     • Участници

Прескочи Търсене във форумите

Търсене във форумите

Търсене
Разширено търсенеПомощ за Търсене
Прескочи Последни новини

Последни новини

(Все още не са публикувани никакви новини)
Прескочи Предстоящи събития

Предстоящи събития

Няма предстоящи събития
Прескочи Последни дейности

Последни дейности

Дейност от събота, 22 юни 2024, 7:05

Нищо ново от Вашето последно влизане