На анимацията е даден механизмът на протичане на електронна поляризация. За стартиране на анимацията се избира бутона "включитЬ", а "выключить" изключва електрическото поле.

Прескочи Навигация

Навигация