Виртуална библиотека

ДОБРЕ ДОШЛИ ВЪВ ВИРТУАЛНАТА БИБЛИОТЕКА.

Кликнете на http://dmoodle.tugab.bg/mod/data/view.php?id=514, за да отворите ресурс.