Информация относно дистанционна форма на обучение


Снимка на доц. д-р инж. Алдениз Рашидов
Информационно табло "Дистанционна форма на обучение"
от доц. д-р инж. Алдениз Рашидов - събота, 9 май 2020, 8:59
 

Информационно табло "Дистанционна форма на обучение"

  Обща информация

Магистърски прoграми

Управление на проекти
Социална работа и европейски политики