На анимацията са даден механизмите на протичане на електронна, йонна и ориентационна поляризация.

Избира се "ELECTRONIC"(за електронна поляризация), вижда се атом с ядрото и електронния облак→"Applay electric field" (прилагане на електрическо поле) електронният облак се изтегля по посока на полето и се получава електрически диполен момент→"Replay mechanism"(за повторно разглеждане) или "Restart"(за връщане към видовете поляризации).

Избира се "IONIC"(за йонна поляризация)→ "Next", виждат се два противоположни йона→"Applay electric field" (прилагане на електрическо поле) възникват елестични сили между двата йона  и се получава електрически диполен момент→"Applay reverse field"(прилагане на обратно електрическо поле) → "Next" (появява се йонен кристал) →"Applay electric field", получава се йонна поляризация, "Replay mechanism" (за повторно разглеждане) или "Restart"(за връщане към видовете поляризации).

Избира се "ORIENTATIONAL"(за ориентационна поляризация) виждат се молекулата на водата → "Next", появява се електрическият момент на полярната молекула, → "Next" вижда се множество от молекули, чийто електрически моменти са насочени в различни посоки →"Applay electric field" (прилагане на електрическо поле) електрическите моменти се ориентират по посока на електрическото поле, "Replay mechanism" (за повторно разглеждане) или "Restart"(за връщане към видовете поляризации).

Прескочи Навигация

Навигация