На анимацията е показано как се променя относителната диелектрична проницаемост от честотата. На скролера "Frequency"(появява се със закъснение след стартиране на анимацията) -честота с помощта на лявя и дясна стрелка се променя честотата на приложеното електрическо поле. При изменението на честотата се предвижва червеният маркер на графиката, а също така се отбелязва коя поляризация се извършва (active) и за коя свързаните електрически полета неуспяват да следват изменението на електрическото поле (inactive).

Прескочи Навигация

Навигация