Кликнете на http://ctl.mpei.ru/vlab.aspx?id=5, за да отворите ресурс.

     Към линка е дадено виртуално лабораторно упражнение за изследване на електропроводимостта на твърди диелектрици в зависимост от температурата и напрежението.

        За да започнете работа трябва да се натисне бутона Начать работу (Започни работа).

virtupr1_1

Фиг.1.

   На следващият прозорец се появяват данни относно видът на изследваният диелектрик, геометричните му размери, както и геометричните размери на използваните електроди. За да измерите обемното съпротивление на твърд диелектрик от температурата се натиска бутона Rv (T) и се появява схема на опитната постановка.

virtupr1_2

Фиг.2.

virtupr1_3

Фиг.3.

    Следващата стъпка е да се свърже схемата на опитната постановка.

virtupr1_4

Фиг.4.

    Свързаната схема на опитната постановка е дадена на фигурата по-горе. Свързванета става като се провлачва с курсора на мишката от клема до клема. След като се свърже схемата опитната постановка са натиска бутона Завершить ввод схемы (Завършване въвеждането на схемата).

    Следващата стъпка е натискане на бутона Выключено (Изключване), което позволява да започнат измерванията.

virtupr1_5

Фиг.5.

  За да се зададе диапазона на измерване на тераомметъра се натиска бутона Выключено на тераомметъра.

virtupr1_6

Фиг.6.

   Следващана стъпка е да се зададе диапазона на измерваното обемно съпротивление на тераометъра и напрежението което се подава към диелектрика. При правилно избран диапазон на измерване се появява стойност на измереното обемно съпротивление на диелектрика.

virtupr1_7

Фиг.7.

    За да се зададе температурата при която ще се измерва съпротивлението, най-напред се натиска бутон Выклюючено от измервателната камера                                ( Измерительная камера).

virtupr1_8

Фиг.8.

     След това зе задава желаната температура по посоченият начин на фигура 9.

virtupr1_9

Фиг.9.

   При промяна на температурата се изменя стойността на измерваното обемно съпротивление на диелектрика.

Прескочи Навигация

Навигация