1 Цел на упражнението

Запознаване на студентите с характерните особеностти на електропроводимостта на твърди диелектрици и зависимостта на специфичното обемно съпротивление на твърдите диелектрици от температурата.

Прескочи СъдържаниеПрескочи Навигация

Навигация

Прескочи Настройки