1 Липса на външни йонизатори

tok_v_gazove

  При липса на външни йонизатори не може да настъпи разряд в газа и не протича електрически ток между двата електрода (газа е диелектрик).

Прескочи Съдържание

Съдържание

Прескочи Навигация

Навигация

Прескочи Настройки