1 Цел на упражнението

  Да се запознаят студентите с физичната същност на относителната диелектрична проницаемост и на тангенса на ъгъла на диелектричните загуби, с методите на измерване и изменението им за различни видове полярни и неполярни диелектрици.

Прескочи СъдържаниеПрескочи Навигация

Навигация

  • Курсове

   • Модули от учебна програма Факултет ЕЕ Дейност 9.3

    • EM

     • Участници

     • ...емпературата и интензитета на електрическото поле.

Прескочи Настройки