1 Цел на упражнението

  Да се запознаят студентите с методите за определяне на електрическата якост на твърд диелектрик. Да се изследва зависимостта на пробивното напрежение от температурата.

Прескочи СъдържаниеПрескочи Навигация

Навигация

Прескочи Настройки