Кликнете на http://ctl.mpei.ru/vlab.aspx?id=4, за да отворите ресурс.

    Към линка е дадена виртуално лабораторно упражнение имащо за цел да се изследва пробивното напрежение на твърд диелектрик в зависимост от температурата.

  За да започнете работа първо трябва да се щракне върху бутона Начать работь.

virtupr2_1

Фиг.1.

  След това се появява прозорец в който са дадени данни относно извършвания опит. За да се премине към измерване на пробивното напрежение в зависимост от температурата са натиска бутон Uпр(T).

virtupr2_2

Фиг.2.

  Появява се схемата на опитната постановка, която се използва за извършване на опита.

virtupr2_3

Фиг.3.

   Следващата стъпка е да се свърже схемата на опитната постановка. След като се свърже схемата както е дадено на фиг..4., се натиска бутона Завершить ввод схемы. Свързването на схемата се осъществява като се провлачи курсура на мишката между сътветните клеми на схемата.

virtupr2_4

Фиг.4.

  За да се пристъпи към измерване е необходимо да се натисне бутона Выключено , намиращ се в горния десен ъгъл на схемата (фиг.5.).

virtupr2_5

Фиг.5.

  За да се пристъпи към измеване на пробижното напрежение е необходимо да се натисне бутона Запуск.

virtupr2_6

Фиг.6.

    След като настъпи пробивът в диелектрика се получава стойност за Uпр (фиг.7.). От бутона Заменить се сменя образецът който е пробил с нов. За да се изчисти стойността на получената стойност за се натиска бутона Сброс.

virtupr2_7

Фиг.7.

   За да се промени температурата при която се извършва измерването се натиска бутона Выключено.

   Промяната на температурата се извършва по начина показан на фиг.8.

virtupr2_8

Фиг.8.

Прескочи Навигация

Навигация