ЗАКЛЮЧЕНИЕ

<<Към предходна страница

Още от края на ХХ в. се появяват нови реалности и предизвикателства, които налагат преосмисляне и промяна на съществуващите подходи и политики при интеграция на етническите групи в България.

Първо, новите реалности – това са процесите на глобализация, евроинтеграция, пълноправно членство на България в Европейския съюз и прилагане на европейските критерии и изисквания в тази област.

Второ, възникнаха редица популистки и псевдонационалистически формирования с крайна насоченост, които временно застрашаваха етническия мир у нас и влияеха неблагоприятно върху демократичния процес.

Трето, интеграцията на етническите групи е проблем не на един етнос, а на цялото общество и може да бъде успешна само като разбиране и съпричастност на всички хора в България.

 

 

Обратно към курса>>

Последно модифициране: понеделник, 27 май 2013, 8:44
Прескочи Навигация

Навигация