Същност на понятието "култура"

Кликнете на http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0, за да отворите ресурс.
Прескочи Навигация

Навигация