Културни характеристики на седем европейски държави, описани по метода на Х. Хофстеде

Белгия: поставят ударение върху отговорността, не понасят риска. Цени се остроумието. Не се обръща особено внимание на толерантността. Умерено отношение женственост – мъжественост. Голяма разлика в йерархичните нива.

Германия: поставят ударение върху самореализацията. Не понасят риска. Конкурентноспособни. Ценят търпението и надеждността. Малка разлика в йерархичните нива. Доминантните стойности се свързват с мъжете. Лидерството и независимостта могат да бъдат цели на живота.

Холандия: Ценят експертите и отговорните хора. Не се отдават на кариера. Не поемат рискове. Повече са реактивни, отколкото проактивни. Остроумието ги впечатлява.

Франция: Поставят акцент върху логиката и рационалността. Ценят индивидуалността и независимото мнение. Стилът и енергичността са от решаващо значение за успеха. Важни са остроумието, умереността, устойчивостта и надеждността. Съществува разлика в йерархичните нива, приемат и жените като водещи фигури, избягват несигурността.

Италия: Не понасят риска. Топлосърдечни, откровени. Доминират мъжете. Групови методи за вземане на решение.

Дания: Няма голяма разлика в йерархичните нива, толерантни, общителни.

Великобритания: Уважават се традициите, сигурността. Логични, приспособими. Индивидуалисти. Мъжете доминират.

 

Последно модифициране: понеделник, 2 септември 2013, 10:59
Прескочи Навигация

Навигация