"Софтуер на ума”

Преди всичко, „Култури и организации: Софтуер на ума” е среща с един голям изследовател и световноизвестен учен по въпроси, по които сме нямали досега научни доказателства. Това именно превръща четенето на книгата във вълнуващо удоволствие.


Второ, научаваме кои са 4-те измерения на националната култура, които са емпирично установени чрез изследвания в над 50 страни. Става дума за властовата дистанция, колективизмът и индивидуализмът, женствеността и мъжествеността, избягването на несигурността.

Трето, научаваме много полезни неща за организационната култура (условията в които работим) и можем да си обясним редица причини за по-ниската производителност на работа, особеностите в мотивацията и т.н.

Важни особености на „Култури и организации: Софтуер на ума”

„Култури и организации: Софтуер на ума” е организирана в 4 части, увод, приложение, речник и индекс на имената. Чете се много лесно, запомня се, защото езикът и стилът е разбираем, на места популярен, вместо сухо академичен и непонятен. Всяка една от 10-те глави съдържа „Бележки” с литературни препратки и обяснения.

Разказът е наситен с истории от различни страни, компании, от ежедневния живот.

Практически ориентирането приложение, индексът с имена и речникът, добавят допълнително стойност към книгата.

За кого е предназначена „Култури и организации: Софтуер на ума”

В широк план тази книга е за всички, които имат контакти по най-различни поводи с културните различия между хората. В по-тесен план книгата заслужава да бъде прочетена и осмислена от ръководители на различни равнища, особено във връзка с организационната култура, нейните измерения и влиянието върху начина, по който работи организацията им.

Време за прочит

12-48 часа според скоростта на четене. Определени глави и пасажи, които представляват по-особено интерес за читателя, се нуждаят от препрочитане, за да се осмислят и превърнат в умение.

За автора

Хеерт Хофстеде е международно признат учен заради разработката на първия емпиричен модел на „измеренията” на националната култура, както и заради своите оригинални изследвания и открития по муждукултурните различия и организационната култура. Поставя основите на нова парадигма за измерване на културните различия в бизнеса, икономиката, комуникациите и сътрудничеството. Автор е и на модел за организационните култури.

Старши партньор е в Института за изследване на международното сътрудничество към Тилбюрхския университет и външен партньор на Центъра за икономически изследвания. Почетен професор на много университети по света и активен лектор в различни учебни заведения и корпорации по света. Консултант на национални и международни правителствени и бизнес организации. Автор на книги, преведени на 18 езика. Хеерт Хофстеде е сред 50-те най-често цитирани автори в Social Citation Index.

От задната корица

Ето как издателства Класика и стил представя „Култури и организации: Софтуер на ума” на задната корица на книгата:

Класическото изследване на Хеерт Хофстеде върху софтуера на ума ни помага да се вгледаме в начина си на мислене и в това как да успяваме да мислим като членове на групи. Черпейки от десетилетия детайлни проучвания, авторът разкрива неизследвани досега норми на живота и работата ни заедно.

С непоколебима интелектуална смелост и детайлни социални, културологични и организационни изследвания Хофстеде рисува трезва картина на един свят, който не познава себе си – не съзнава сериозните различия между групите, които населяват планетата ни и е в пълно неведение относно скритите „програми”, които управляват поведението на културите в епохата на главоломно глобално общуване.

Но културният шок, независимо дали това е шокиращият контакт между индивид и нова държава, между организациите, между половете или между дипломати от държави и конфликт, може да работи за нас, пише Хофстеде, ако го разберем. А разбирането е ключът към всичко.

Това е една книга, която всеки мислещ индивид трябва да прочете. Широкообхватна, оригинална като мислене и жизнено значима, тя ни предлага знания и проникновени размисли, които ще формират бъдещето на живота на индивида и обществото.

Съдържание на „Култури и организации: Софтуер на ума”

Ето какво е съдържанието на „Култури и организации: Софтуер на ума”:

Хофстеде и значението на неговите трудове за България
(доц. Михаил Минков)

Увод към българското издание
(Хеерт Хофстеде)

Ръководство към книгата

Част І.
Увод

1. Културни слоеве

Част ІІ
Национални култури

2. По-равни от други
3. Аз, ние и те
4. Той, тя и т(я)ой
5. Различното е опасно
6. Пирамиди, машини, пазари и семейство
7. Добродетел срещу истина

Част ІІІ
Организационни култури

8. От модна прищявка до управленски инструмент

Част ІV
Последствия

9. Междукултурни срещи
10. да оцелееш в междукултурен свят

Приложение: разчитане на умствени програми
Речник
Индекс на имената

Последно модифициране: понеделник, 2 септември 2013, 11:07
Прескочи Навигация

Навигация