Щракнете върху Module01_06a.pdf, за да отворите файла.

1.6. Решаване на уравнението на състоянието. Формула на Коши. Управляемост и наблюдаемост на системи.

Прескочи Навигация

Навигация