Щракнете върху Module01_04a.pdf, за да отворите файла.

1.4.2. Нормална канонична форма

Прескочи Навигация

Навигация