Представяне по теми

 • Общи сведения за автомобилните охранителни системи

    Обект на този курс са преди всичко електронните устройства за защита, вградени в автомобила, за които в съответствие с наложената в охранителната техника терминология е възприето наименованието „автомобилни охранителни системи”, което за избягване на повторения в някои случаи ще се обозначава и с абревиатурата АОС. В този тема са представени общите сведения за АОС, предназначение и състав, състояния и режими на работа, използвана терминология.

 • Сензори за автомобилни охранителни системи

  Сензорите, наричани още детектори или датчици, вторият по важност елемент, определящ функционалните възможности и качества на алармените системи. Това са входните елементи на системата, които реагират на определен вид въздействие, като изработват и подават в електронния управляващ блок сигнали, задействащи системата. Ето защо тяхната конструкция и параметри определят нивото (обхвата) на защита и чувствителността на алармената система. Стандартът определя като задължителна т.нар. периметрова защита (Perimeter Protection), регистрираща опит за проникване през вратите на автомобила или капаците на багажника и отсека на двигателя. Към този вид защита би следвало да се отнесе и охраната на стъклата, осъществявана най-често с акустични сензори. Вторият вид защита е обемната (Volumetric Protection), предназначена за откриване на опити за проникване и движение в купето.

 • Управление на АОС

  Посредством управлението на АОС се задават различните режими на работа, както и програмирането на определени функции на системата. В зависимост от класа на алармената  система управлението може да се реализира с електромеханичен ключ, дистанционно по радиоканал или по инфрачервен канал.

 • Изпълнителни устройства на АОС

  Изпълнителните устройства са също важен елемент на алармените системи, тъй като в крайна сметка те реализират защитните и сигналните функции на алармената система при нейното сработване.

 • Автомобилни имобилайзери

  Автомобилните охранителна система следва да разполага със средства за обездвижване на автомобила. Изискването е тази функци да се реализира в рамките на 1s от преминаването на системата в състояние "включено". Обездвижването се реализира от устройство, наречено имобилайзер. В този тема се разглеждат основните принципи на изграждане и работа на имобилайзерите, начините им на управление.

 • Тест за АОС

  Целта на този тест е да се проверят знанията на студентите придобити по време на обучението им.

 • Тема 7

 • Тема 8

 • Тема 9

 • Тема 10

Прескочи Навигация

Навигация

  • Курсове

   • ...ограма за ОКС "Магистър" "Автомобилна електроника"

    • АОС II

     • Участници

Прескочи Търсене във форумите

Търсене във форумите

Търсене
Разширено търсенеПомощ за Търсене
Прескочи Последни новини

Последни новини

(Все още не са публикувани никакви новини)
Прескочи Предстоящи събития

Предстоящи събития

Няма предстоящи събития
Прескочи Последни дейности

Последни дейности

Дейност от неделя, 14 април 2024, 6:56

Нищо ново от Вашето последно влизане