Политически документи(резолюция) - Документ 3

На европейско равнище е приета резолюция за социалната икономика. 

Кликнете на http://seconomy.mlsp.government.bg/upload/docs/2012-01/BG_www.europarl.europa.eu_sides_getDoc.pdf, за да отворите ресурс.
Прескочи Навигация

Навигация