Кликнете на http://seconomy.mlsp.government.bg/upload/docs/2012-01/LexUriServ.pdf, за да отворите ресурс.

Европейски документи в областта на социалната икономика.

Прескочи Навигация

Навигация