Напишете есе на тема:

Като използвате помощните материали напишете есе на тема:

Политически инициативи за утвръждаването на социалната икономика и за преодоляване на съществуващите предизвикателства. 

Прескочи Навигация

Навигация