Щракнете върху Lab2a.pdf, за да отворите файла.

Моделиране и симулиране на  електромеханична система в MATLAB

Прескочи Навигация

Навигация