Цел на приложението

В съвременната теория на управлението системите се представят в пространството на състоянието. От математическа гледна точка същността на това представяне е запис на модела на системата във векторно-матрична форма. По тази причина е необходимо специалистите по автоматика, проектиращи системи за управление, добре да познават матричното смятане и основните понятия от матричната алгебра. В това приложение са включени някои основни определения, свързани с матрици, както и преглед на основните действия с матрици.

Последно модифициране: сряда, 12 юни 2013, 10:02
Прескочи Навигация

Навигация