Цел на урока

В урока се дават основни определения за канонични форми при представянето на системи в пространството на състоянието. При каноничните форми съществуват точни правила за конструиране на матриците на системата от нейното описание в пространството на състоянието. Предимство на каноничните форми е, че при тях матриците на системата съдържат голям брой нули и единици и следователно работата с тях е доста по-лесна, отколкото при представянето на системи в пространството на състоянието чрез физически променливи. В урока се представя най-популярната канонична форма, наречена Фазово-координатна канонична форма (ФККФ). Тази канонична форма има четири варианта, като в урока всеки от вариантите е представен подробно със съответните уравнения, шаблонни матрици, блокови схеми и примери.

Последно модифициране: вторник, 11 юни 2013, 11:42
Прескочи Навигация

Навигация