Цел на урока

Урокът има за цел да запознае обучаемите с основните понятия от съвременната Теория на управлението. В урока се прави съпоставка между математичните модели на системите от класическата Теория на управлението - диференциално уравнение, предавателна функция, честотни характеристики и моделът от тип описание на системата в пространството на състоянието, който се използва в съвременната Теория на управлението. Посочени са предимствата и недостатъците на двете групи модели. Изведено е описанието на система в пространството на състоянието в общия случай, когато системата е нелинейна и нестационарна. Разгледани са частните случаи на линейна нестационарна и нелинейна стационарна системи. Подробно е представено описанието за линейни стационарни системи и най-вече за такива с един вход и един изход.

Последно модифициране: вторник, 11 юни 2013, 8:18
Прескочи Навигация

Навигация