Думи и изрази, които трябва да се избягват при разговор

ДУМИ И ИЗРАЗИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ИЗБЯГВАТ ПРИ РАЗГОВОР

„Думи – разговоротрепачи”! Има думи и изрази, които са в състояние да провалят всеки разговор – фрази, които карат човека да се опитва да намери някакъв отговор, но нищо няма да може да каже.

Има също и някои думи, които са неподходящи, защото са обидни или не са разбрани правилно. Такива думи могат само да злепоставят човека и да влошават деловите  отношения.

Грубости, ругатни, нецензурни думи.

Отблъскващо натруфени изрази, смешни и престорени. „Ще известя за несъгласието с подобни неблагополучия…”

Резки изрази, като например: „Това не е вярно!”, „Не си прав!”, „Що за глупост!” Те удачно могат да се заменят  така: „Боя се, че аз не виждам нещата по този начин” или „За такава възможност не бях помислил…”

Подмятания относно расова, етническа или друга принадлежност или за физически недъг! Веднага ще проличи, че е налице дискриминация  и липсва междукултурна толерантност. 

Последно модифициране: понеделник, 16 септември 2013, 2:45
Прескочи Навигация

Навигация