Национални стереотипи

Национални стереотипи

Степен на присъщи качества на ръководителите

Социологическо изследване на германски социолози показва, кои от изброените десет качества и в каква степен са присъщи на ръководители от различни европейски държави: компетентност, ефективност, чувство за хумор, надеждност, упоритост в работата, предприемчивост, образованост, човечност, способност за работа в екип, точност. Социологическото проучване е проведено сред осем хиляди участници от пет европейски страни. Максимален  бал  + 90;  минимален  бал  - 40.

Резултатите от изследването са публикувани в сп. “Absatzwirtschaft”. Те са посочени в следната таблица:

 

Качества

Германия

Англия

Франция

Италия

Испания

1.

Компетентност

+80

+20

+40

-10

-35

2.

Ефективност

+90

-5

+30

-10

-35

3.

Чувство за хумор

-40

+30

-5

+40

+25

4.

Надеждност

+75

+30

+20

-30

-28

5.

Упоритост в работата

+70

+4

+35

+12

-6

6.

Предприемчивост

+45

+4

+35

+12

-6

7.

Образованост

+60

+20

+45

+5

-15

8.

Човечност

-27

-18

-5

+25

+17

9.

Способност за работа в екип

+25

+10

-5

+35

+17

10.

Точност

+80

+30

+10

-20

-25

Последно модифициране: петък, 13 септември 2013, 10:58
Прескочи Навигация

Навигация