Национални специфики и стереотипи – “ние за тях/те за нас”

НАЦИОНАЛНИ СПЕЦИФИКИ И СТЕРЕОТИПИ

“НИЕ ЗА ТЯХ/ТЕ ЗА НАС”

Отношения на европейците един към друг

Един от важните елементи на всяка национална култура е начинът, по който нейните представители осъществяват деловите си контакти. Той е резултат както от ценностната им система – вярвания, отношения и мотивация, така и от възприетите модели за външно поведение.

Умелата преценка за поведението в конкретна ситуация е неразривно свързана с отчитането на културния контекст. Едно поведение може да е подходящо в една култура и неприемливо в друга.

Междукултурната среда налага да се отчитат национално-културните особености на страните, етносите,  и индивидуалните психологически особености на участниците в нея.

Според социологическо изследване на Английската консултантска компания Parkland Research Europe  (PRE), отношението на европейците един към друг е твърде различно. Обобщените резултати от изследването за националните особености  и деловите контакти  са следните:

Германците се ценят много високо. По-голяма част от европейците са съгласни, че  те притежават голяма част от необходимите  добри човешки качества. Самите те се считат за твърде търпими. Намират себе си за  модерни. Другите ги характеризират като старомодни, консервативни и строги. Много сдържани и съблюдаващи правилата. Може би поради това на много хора им се струва, че са недружелюбни. Те са изключително точни.

Французите  считат за неособено дружелюбни. Италианците им се възхищават. Другите европейски народи ги намират за консервативни, неестествени, хедонистични. Те се съгласяват при последното утвърждаване.

Англичаните са със забележително чувство за хумор. За тях има противоречиви мнения. Едни ги намират за открити, много квалифицирани и образовани, предизвикващи доверие. Откровени и спокойни. Други им приписват обособеност, ограниченост и демонстрация на собственото превъзходство. Англичаните се възхищават на датчаните.

Швейцарците мислят ясно и са силни в самоанализите. Те се намират за сериозни, търсещи истината, но твърде материално ориентирани и в известен смисъл - подозрителни. По-голяма част от европейците намират общ език с тях. Щвейцарците уважат много германците.

Италианците се възприемат от по-голяма част от европейците като лениви и не предразполагащи към доверие и с това са съгласни и самите те. Много европейци ги намират за емоционални, обаятелни, гостоприемни и шумни. Италианците се възхищават на французите и на датчаните.

Холандците се възприемат от всички като трудолюбиви, с добър характер, търпеливи, бизнес-ориентирани. Но считат, че не е особено удачно за живеене в Нидерландия. Всички европейци им се възхищават, с изключение на техните съседите – белгийците.

Тези обобщени резултати показват, че представителите на различни национални култури не само имат различия в деловите отношения, но се забелязва и различно отношение между тях.

Последно модифициране: понеделник, 16 септември 2013, 2:47
Прескочи Навигация

Навигация