Сравнителен анализ на различни групи страни

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА РАЗЛИЧНИ ГРУПИ СТРАНИ

 

БАЛКАНСКИ СТРАНИ

РОМАНСКИ СТРАНИ

(ЛАТИНСКИ)

НЕМСКО ГОВОРЯЩИ СТРАНИ

СКАНДИНАВСКИ СТРАНИ

АНГЛО-САКСОНСКИ СТРАНИ

Колективизъм

Индивидуализъм

Индивидуализъм

Индивидуализъм

Индивидуализъм

Голямо разстояние до властта

Голямо разстояние до властта

Малко  разстояние до властта

Малко разстояние до властта

Малко разстояние до властта

„Женски” тип поведение

„Женски” тип поведение

„Мъжки” тип поведение

„Женски” тип поведение

„Мъжки” тип поведение

Силно избягване на несигурността

Силно избягване на несигурността

Силно избягване на несигурността

Слабо избягване на несигурността

Слабо избягване на несигурността

 

     Преобладаващите ценностни ориентации в българското общество са сходни с тези на другите балкански страни. По изследване на Х. Хофстеде, в страни със силно избягване на несигурността, най-голям е процентът на предприемачите в Гърция-18.1% (в по-голяма степен семейни фирми). Общо процентът на предприемачите е по-голям в страните от Южна Европа, отколкото в страните от Северна Европа, Канада и Великобритания. Женски тип култура – не се наблюдава стремеж към кариера и материални постижения, т. е. ориентацията в работна среда е към взаимоотношенията, отколкото към резултатите в работната среда (социална политика).

 

Последно модифициране: понеделник, 16 септември 2013, 2:50
Прескочи Навигация

Навигация