Представяне по теми

  • Файл Онови на счетоводството Файл 167KB Word документ
 • Тема 1

  • Файл СЪЩНОСТ И ЗНАЧЕНИЕ НА СТОПАНСКАТА ОТЧЕТНОСТ Файл 36.6KB Word document
 • Тема 2

  • Файл СЪЩНОСТ, ОСОБЕНОСТИ И ФУНКЦИИ НА СЧЕТОВОДСТВОТО Файл 31.2KB
 • Тема 3

  • Файл ОБЕКТ НА СЧЕТОВОДСТВОТО Файл 60KB Word document
 • Тема 4

 • Тема 5

Прескочи Навигация

Навигация

  • Курсове

   • ОКС "Бакалавър"

    • Специалност "Икономика на търговията"