Анотация на тема 7

В темата са проследени основните моменти от историята на стандартизацията в РБългария, учредяването на Българския институт по стандартизация (БИС), неговата организационна структура и основни дейности. Представени са отговорностите на Техническите комитети, броят и структурата на членовете им. Разгледана е методиката за разработване на български стандарти, както и за въвеждането на европейски и международни стандарти. Посочени са изданията и услугите, предоставяни от БИС.

Последно модифициране: четвъртък, 29 август 2013, 12:53
Прескочи Навигация

Навигация