Самостоятелна задача

След като се запознахте с основните понятия и концепции, отнасящи се до социалната икономика напишете есе на тема: Общото и различното между концепците за гражданско общество, трети сектор и социално предприемачество.

Прескочи Навигация

Навигация