Още примери за успешни форми на социално предприемачество

В България социалното предприемачество е млад феномен, но има примери, които показват неговите възможности. 

Кликнете на http://www.bread.bg/, за да отворите ресурс.
Прескочи Навигация

Навигация