Анотация на тема 5

В темата са представени Международната организация по стандартизация (ISO), Международната електротехническа комисия (IEC) и Международният съюз по далекосъобщения (ITU). За всяка една от тях е дадена кратка историческа справка, организационна структура, методиката за разработване на международни стандарти, международните документи на съответната организация, тяхното представяне и номериране.

Последно модифициране: понеделник, 29 юли 2013, 3:49
Прескочи Навигация

Навигация