Анотация на тема 4

В темата е представено прилагането на Международния класификатор на стандарти (ICS) и принципното означаване на стандарт чрез използване на ICS код. Разгледани са видовете български стандарти, означаването и съдържанието на регистрационен номер на български стандарт.

Последно модифициране: понеделник, 29 юли 2013, 3:15
Прескочи Навигация

Навигация