Анотация на тема 3

В темата се дава определение за "стандарт", разгледани са основните функции на стандартите, както и видовете стандарти, групирани в зависимост от различни критерии. Акцентува се на често срещаните стандарти. Проследени са основните етапи при разработването на един стандарт, прилагането на стандартите, както и начините за позоваване на стандарт.

Последно модифициране: понеделник, 29 юли 2013, 2:40
Прескочи Навигация

Навигация