Анотация на тема 2

В темата са разгледани същността, обекта и областите на стандартизация, основните стандартизационни методи, принципите и целите на стандартизацията, като и възможността тя да се извършва на международно, регионално, национално и териториално равнище.

Последно модифициране: понеделник, 29 юли 2013, 1:46
Прескочи Навигация

Навигация