Анотация на тема 1

В тази тема са представени общите термини и техните определения, отнасящи се до стандартизацията и свързаните с нея дейности на базата на сандарта БДС EN 45020:2007. Този стандарт е предназначен да послужи като основа за взаимно разбиране на членовете на органите по стандартизация и различни правителствени и неправителствени организации, включени в дейността по стандартизация на международно, регионално и национално ниво.

Последно модифициране: понеделник, 29 юли 2013, 11:33
Прескочи Навигация

Навигация