Екипно взаимодействие и екипен дух

ЕКИПНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ЕКИПЕН ДУХ

Екипът се създава за изпълнение на определени задачи и постигане на конкретни цели чрез съчетаване по специфичен начин на дейностите и участниците в него. Постигането на висок резултат от работата съществено се влияе от степента на съгласуваност между три основни показателя: съвместно действие, доверие и единство или „спояване”.

Изграждането на екипен дух съпътства изграждането на екипа. Той се съизмерва с доверието в екипа, всеотдайността на неговите членове, съпричастността към решаването на екипната задача, начинът на разрешаване на конфликтите, в преодоляването на стреса и т.н. Създаването на екипен дух зависи от всички участници в екипа и преди всичко от умението на лидера да консолидира екипа.

 

Екипният дух се изгражда чрез:

 • увеличаване на доверието;
 • намаляване на негативизма при конфликтите и свеждането им до минимум;
 • утвърждаване принципа на справедливостта;
 • окуражаване на членовете на екипа да се поддържат;
 • поставяне на различни участници да отговарят за различни проекти;
 • добра информираност на екипа;
 • обучаване на всеки един участник в екипа като част от екипа;
 • обучаване на екипа заедно;
 • колективни награди за екипни успехи;
 • възнаграждаване на всеки по начин, който да съответства на личните му интереси и индивидуални мотивиращи фактори;
 • правилно организиране на работното пространство;
 • създаване и утвърждаване на споделени ценности и символи на екипа;
 • използване на част от свободното време за забавления заедно.

Екипният дух (колективният дух) превръща групата в екип. Ето защо, той характеризира всеки екип, но не винаги е на съответното високо ниво на консолидиране на екипа.

 

Споделените ценностите изграждат и изразяват идентичността на екипа. Те увеличават многократно индивидуалните усилия на участниците в екипа, спояват екипа и го превръщат в едно цяло. Общовалидни за всеки успешен екип са следните споделени ценности, съграждащи екипния дух:

 • Принадлежност – участниците в екипа се чувстват въвлечени в процесите на планиране и решаване на проблемите, които ги засягат. Те се чувстват интегрирани в работата и намеренията на целия екип.
 • Дълг – за членовете на екипа е характерно силното им чувство на дълг към целите и успехите на екипа.
 • Лоялност към екипа и към отделните членове – от една страна, тя осигурява коопериране между членовете на екипа за реализация на целите (ролевите задължения), а от друга – идентификация с екипа. Задълженията за лоялност в екипа функционират като дълг за справедливостта.
 • Гордост – чувството на гордост се свързва с чувството за постигнат успех, въпреки трудностите и че с това е направено наистина нещо значително.
 • Доверие – членовете на екипа имат чувство за принадлежност, дълг, лоялност, гордост, харесват своя екип и възприемат по друг начин членовете на другите работни екипи.

Тези ценности в екипа  могат успешно да се утвърждават, ако самата организационна среда съдейства за това. Организационната култура трябва да стимулира  спояването и доверието между членовете на екипа, както и екипната  форма на оценка и възнаграждение.

Последно модифициране: понеделник, 16 септември 2013, 2:43
Прескочи Навигация

Навигация