„Езикът на тялото” – бариери с ръце и крака и възможности за „отключване”

„Езикът на тялото” – бариери с ръце и крака и възможности за „отключване”

(Алън Пийз и Алън Гарнър - „Езикът на тялото – скритият смисъл на думите”)

 

БАРИЕРИ С РЪЦЕ

Прикриването зад някаква бариера е нормална човешка реакция за предпазване от грозящите ни опасности.

Стандартният жест със скръстени ръце пред гърдите е универсален жест, който почти навсякъде по света издава отрицателна нагласа и желание за самозащита. Този жест може да бъде наблюдаван най-често когато човек е сред непознати хора – по време на публични срещи и навсякъде, където хората обикновено се чувстват неуверени и несигурни.

Подсиленото скръстване на ръцете е като стандартното скръстване, но със свити юмруци, което издава враждебност или желание за самоотбрана.

Частичните бариери със скръстени ръце са дискретен начин за изразяване на неувереност (едната ръка се прехвърля отпред пред тялото и хваща или докосва другата, като така очертава бариерата).

Замаскираните жестове на скръстени ръце са силно преработени варианти на основния жест (едната ръка се пресяга през тялото и се вкопчва или докосва гривна, пръстен, часовник и др.). Така се създава усещането за бариера пред тялото и се постига чувство на сигурност. Една от най- популярните замаскирани бариери е да се държи пълната с напитка чаша с две ръце; чантата, папката, букетът с цветя да се ползват като „щит” или човек сам да държи себе си.

 

БАРИЕРИ С КРАКА

Както и жестовете за бариери със скръстени ръце, кръстосаните крака също са сигнал за евентуална отрицателна или самозащитна нагласа.

Има две основни пози на кръстосани крака в седнало положение – стандартно кръстосване и кръстосване под формата на цифрата 4, наречено „американски ключ на краката” или поза 4. 

                                                                   

 

       

При стандартната поза с кръстосани крака – единият крак е прехвърлен плътно над другия, обикновено десният е над левия. Тя издава сигнал за нервност, резервираност и враждебност. По същността си, тази поза е подкрепящ жест, който придружава други отрицателни жестове и затова не бива да бъде тълкувана сама по себе си и извън контекста на конкретната ситуация.

Когато жестът на кръстосаните крака е съчетан със скръстени ръце, това е сигнал за вътрешно оттегляне от разговора.

Кръстосването на краката тип американски ключ 4 (глезенът на единия крак е поставен на коляното на другия крак) подсказва, че съответният човек е настроен за спор или за конкурентна борба.

Придържането на крака в поза 4 с една или две ръце е знак, че човекът е с прекалено прагматичен инат и сериозна съпротива.

Кръстосването на краката в изправено положение е отбранителна поза, която показва неувереност и обикновено се заема от хора, които не се познават добре  и дори застават на разстояние – по-голямо от възприетото.

Заключването на глезените също издава отрицателна или отбранителна нагласа. Мъжкият вариант на заключване на глезените често е придружаван от поставени на коленете свити юмруци или ръце, здраво хванали страничните облегалки на стола. Женският вариант е малко по-различен. При него коленете са едно до друго, стъпалата могат да са изнесени встрани, а ръцете са в скута – една до друга или една върху друга. Тази позиция показва, че се потиска и се прикрива емоционалното състояние.

Заключването на стъпалото се използва изключително само от жени. При него върхът на едното стъпало се заключва около и зад другия крак, което подсилва отбранителната нагласа.

 

„ОТКЛЮЧВАНЕ”

Процесът на „отключване” представлява преход от отбранителни пози със скръстени ръце и кръстосани крака към по-непринудени и открити пози. Той може да протече по различен начин. Популярни техники на „отключване” са да подадем папка, кафе, документ или нещо, което да заинригува и да предизвика разкръстосване. Да предразположим с внимание; да приемем открита  позиция на тялото; привеждане леко напред с отворени и изложени на показ длани.

Последно модифициране: понеделник, 16 септември 2013, 2:33
Прескочи Навигация

Навигация