Създаване на собствено социално предприятие

Като използвате чуждия опит, информацията за социалните предприятия в България и стъпките за разработване на социално предприятие създайте:

бизнес -план на вашето социално предприятие;

Прескочи Навигация

Навигация