Решете поставените задачи

Задача 1. Коя от следните дейности може да се причисли към предприемачеството?

 

Дейности

Предприемачество ли ?

Да

Не

Защо?

1.

Покупка на лек автомобил

 

 

 

2.

Закупуване на акции от борсата

 

 

 

3.

Построяване на жилища

 

 

 

4.

Основаване на собствена фирма

 

 

 

5.

Извършване на таксиметрови превози със собствен автомобил

 

 

 

6.

Извършване на дърводелски услуги със собствен труд

 

 

 

7.

Производство на селскостопанска продукция

 

 

 

8.

Разкриване на кафе, ресторант, бакалия

 

 

 

9.

Покупко-продажба на недвижимо имущество

 

 

 

10.

Участие с капитал в търговско дружество

 

 

 

Задача 2. Опитайте се да обобщите най-важните качества, които трябва да притежава предприемача. 

Здача 3. Опишете вашите мотиви за стартиране на предприемаческа дейност.

Прескочи Навигация

Навигация