Тема Име
Раздел 1: Числови множества. Действия с числа Тест 1.1: Проверка за усвояване на знанията от урок 1.1
Тест 1.2: Проверка за усвояване на знанията от урок 1.2
Тест 1.3: Проверка за усвояване на знанията от урок 1.3
Тест 1.1-1.3: Обобщен тест върху Раздел 1
Раздел 2: Линейни уравнения и неравенства Тест 2.1: Проверка за усвояване на знанията от урок 2.1
Тест 2.2: Проверка за усвояване на знанията от урок 2.2.
Тест 2.3: Проверка за усвояване на знанията от урок 2.3.
Тест 2.4: Проверка за усвояване на знанията от урок 2.4.
Тест 2.1-2.4: Обобщен тест върху Раздел 2.
Раздел 3: Квадратни уравнения и неравенства Тест 3.1: Проверка за усвояване на знанията от урок 3.1.
Тест 3.2: Проверка за усвояване на знанията от урок 3.2.
Тест 3.3: Проверка за усвояване на знанията от урок 3.3.
Тест 3.1-3.3: Обобщен тест върху Раздел 3.
Раздел 4: Показателни и логаритмични уравнения и неравенства Тест 4.1: Проверка за усвояване на знанията от урок 4.1.
Тест 4.2: Проверка за усвояване на знанията от урок 4.2.
Тест 4.3: Проверка за усвояване на знанията от урок 4.3.
Тест 4.1-4.3: Обобщен тест върху Раздел 4.
Раздел 5: Равнинни фигури Тест 5.1: Проверка за усвояване на знанията от урок 5.1.
Тест 5.2: Проверка за усвояване на знанията от урок 5.2.
Тест 5.3: Проверка за усвояване на знанията от урок 5.3.
Тест 5.1-5.3: Обобщен тест върху Раздел 5.
Раздел 6: Тригонометрия Тест 6.1: Проверка за усвояване на знанията от урок 6.1
Тест 6.2: Проверка за усвояване на знанията от урок 6.2
Тест 6.3: Проверка за усвояване на знанията от урок 6.3
Тест 6.4: Проверка за усвояване на знанията от урок 6.4
Тест 6.1 - 6.4: Обобщен тест върху Раздел 6
Раздел 7: Лица на равнинни фигури Тест 7.1: Проверка за усвояване на знанията от урок 7.1
Обобщени контролни тестове Обобщен контролен тест върху целия електронен курс
Прескочи Навигация

Навигация

  • Курсове

   • Изравнително обучение

    • Математика-ИО

     • Участници