Условие за явяване на изпит

Уважаеми студенти,

Явяването на изпит става със студентска книжка или лична карта.
Който не представи документ за самоличност няма да бъде допуснат до изпит.

Всички, които  са оценени със слаба оценка от самоподготовката, не се допускат до явяване на  финален тест от редовната, поправителната и ликвидационната сесия.

Последно модифициране: неделя, 8 май 2016, 3:54
Прескочи Навигация

Навигация