Тема Име Оценка Краен срок
Раздел 1: Числови множества. Действия с числа Урок 1.1: Цели числа. Модул. Аритметични действия 88.88888888888889 Няма краен срок
Раздел 1: Числови множества. Действия с числа Урок 1.2: Обикновени и десетични дроби 97.77777777777777 Няма краен срок
Раздел 1: Числови множества. Действия с числа Урок 1.3: Алгебрични изрази. Формули за съкратено умножение. 85.83333333333333 Няма краен срок
Раздел 2: Линейни уравнения и неравенства Урок 2.1: Координатна система. Графика на линейна функция 77.77777777777777 Няма краен срок
Раздел 2: Линейни уравнения и неравенства Урок 2.2: Линейни уравнения и неравенства 70 Няма краен срок
Раздел 2: Линейни уравнения и неравенства Урок 2.3: Системи линейни уравнения 94.44444500000002 Няма краен срок
Раздел 2: Линейни уравнения и неравенства Урок 2.4: Системи линейни неравенства 75 Няма краен срок
Раздел 3: Квадратни уравнения и неравенства Урок 3.1: Коренуване. Квадратни уравнения 93.33333333333333 Няма краен срок
Раздел 3: Квадратни уравнения и неравенства Урок 3.2: Квадратна функция 100 Няма краен срок
Раздел 3: Квадратни уравнения и неравенства Урок 3.3: Квадратни неравенства 100 Няма краен срок
Раздел 4: Показателни и логаритмични уравнения и неравенства Урок 4.1: Степен с рационален показател. Показателна функция 100 Няма краен срок
Раздел 4: Показателни и логаритмични уравнения и неравенства Урок 4.2: Логаритми. Логаритмична функция 100 Няма краен срок
Раздел 4: Показателни и логаритмични уравнения и неравенства Урок 4.3: Показателни и логаритмични уравнения и неравенства 100 Няма краен срок
Раздел 5: Равнинни фигури Урок 5.1: Основни геометрични фигури 80 Няма краен срок
Раздел 5: Равнинни фигури Урок 5.2: Триъгълници 0 Няма краен срок
Раздел 5: Равнинни фигури Урок 5.3: Правоъгълни триъгълници 0 Няма краен срок
Раздел 6: Тригонометрия Урок 6.1: Тригонометрични функции на ъгли в правоъгълен триъгълник 100 Няма краен срок
Раздел 6: Тригонометрия Урок 6.2: Тригонометрични функции на обобщен ъгъл. Графики на тригонометрични функции 100 Няма краен срок
Раздел 6: Тригонометрия Урок 6.3: Основни тригонометрични тъждества 0 Няма краен срок
Раздел 6: Тригонометрия Урок 6.4: Основни тригонометрични уравнения 100 Няма краен срок
Раздел 7: Лица на равнинни фигури Урок 7.1: Лица на равнинни фигури 95 Няма краен срок
Прескочи Навигация

Навигация

  • Курсове

   • Изравнително обучение

    • Математика-ИО

     • Участници