Снимка на доц. д-р инж. Алдениз Рашидов
Добре дошли!
от доц. д-р инж. Алдениз Рашидов - събота, 9 май 2020, 9:42
 

Добре дошли на официалната платформа (среда) за дистанционно обучение (ДО), която развива Технически университет - Габрово

Настоящата платформа включва множество функционалности - ресурси, дейности и мероприятия, които могат да се използват във връзка с обучението. В средата са създадени курсове за почти всички (над 90%) дисциплини от ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" при отделните форми на обучение (включително дистанционна форма на обучение), по които се провежда обучение в ТУ-Габрово.