Снимка на доц. д-р инж. Алдениз Рашидов
Преподаватели: Създаване на тестове в Moodle
от доц. д-р инж. Алдениз Рашидов - събота, 9 май 2020, 8:41
 
Уважаеми, колеги преподаватели,
Предлагам на вашето внимание видео материал, в който са посочени някои от особеностите при създаване на тестове за изпитване. Материалът съдържа информация относно следното:
  • как да създавате групи от студенти (напр. "АИУТ, 2020, ЗО", "АИУТ, 2021, РО" и т.н.);
  • как да определяте специфични параметри на тестовете (начало, парола и др.), за вече създадените студентски групи;
  • от къде да преглеждате отговорите на студентите и получените от тях резултати;
  • от къде ръчно да оценявате отговорите, които изискват оценяване (напр. есетата) и др.