Снимка на доц. д-р инж. Алдениз Рашидов
Преподаватели: Визуализиране на математически формули в среда Moodle
от доц. д-р инж. Алдениз Рашидов - събота, 9 май 2020, 8:42
 
Уважаеми, колеги преподаватели,
Във връзка с необходимостта от визуализиране на математически формули при някои от курсовете, предлагам на вашето внимание видео материал, в който накратко е представена последователността от стъпки, която трябва да изпълните, за да ги разрешите.
 
.