Снимка на доц. д-р инж. Алдениз Рашидов
Студенти: Справочник (инструкции) за обучаеми при работа с Moodle
от доц. д-р инж. Алдениз Рашидов - събота, 9 май 2020, 8:46
 

Уважаеми колеги студенти,
Справочникът включва описание за работа с различни дейности и ресурси (включително работа с тестове).